Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Zacht of zaagt

Een van de spellingscategorieën waarin veel fouten worden gemaakt is CHT of GT?

Dit boek gaat over woorden zoals bocht, zacht, luidruchtig, zaagt, veegt.


In "Zacht of zaagt" wordt aan de hand van regels uitgelegd wanneer je cht of gt gebruikt als je een gt-klank in een woord hoort. Honderden van die woorden vallen onder deze regels; voor een enkele uitzondering geldt dat niet.
Omdat de regels hier te maken hebben met lange en korte klanken, wordt gebruik­gemaakt van herkenbare kleuren, zoals in "Spelen of spellen".

Hij vraagt of de specht vliegt.

Ook wordt er aandacht besteed aan veel voorkomende woorden met ch en de g, zoals lach, pech, lig, lag.
Tevens wordt de woordenschat uitgebreid met woorden zoals berucht, gerucht, nuchter enz.

Aan het eind van het boek wordt ook het gebruik van cht en gt bij de werkwoorden besproken.

Het boek telt 36 bladzijden.


Bestel boek in webshop

Uitleg in het kort

Hoor ik vlak vóór de gt-klank een korte klinker?
Dan schrijf ik bijna altijd cht.

 wacht   zacht  klacht  verdachte  prachtig   krachtig
 vecht     vlecht  slechte  specht  echtgenoot  aanrecht 
 zocht   vocht  tocht  gedrocht  bochten  mochten
 lucht   zucht  vrucht   gerucht  nuchter  berucht
 lichten   dicht  gewicht  uitzicht  stichten  bericht

Uitzondering: 

Bij werkwoorden met gg blijft de g erin:

liggen          Hij ligt op de grond.
leggen De kip legt een ei.
zeggen Wat zegt zij?
vlaggen De grensrechter vlagt.
inloggen Ze logt in op haar computer.
eggen De boer egt de grond.

    

Hoor ik vlak vóór de gt-klank een lange klinker?
Dan schrijf ik bijna altijd gt.

 vraagt  draagt    zaagt   knaagt     verlaagt   waagt
 veegt    leegt   beweegt  verpleegt  leegte  afweegt
 droogt  zoogt   verhoogt  poogt
 spuugt

Hoor ik vlak vóór de gt-klank een tweetekenklank?
Dan schrijf ik bijna altijd gt.

krijgt stijgt 
dreigt bedreigt
buigt zuigt
vliegt bedriegt
deugt verheugt
ploegt zwoegt

Uitzondering: Hij biecht zijn verhaal op.

Wil je dit uitgebreid oefenen?

Op papier: het leer-werkboek 
Digitaal: op www.meesterklaas.nl