Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Klokkijken

klokkijken omslag1Klokkijken - alles over tijd.  Verkrijgbaar als pdf.
Een nieuwe aanpak. Analoog en digitaal vanaf het eerste moment.
Vanuit digitaal is het vaak ook nog gemakkelijker te begrijpen. Het werkt juist leuk samen.
Hierbij heeft meester Klaas zich weer verplaatst in de leerling. Hoe zou een leerling het willen leren? Alles van klokkijken komt aan bod.
Daarnaast alles wat met tijd te maken heeft: etmaal, welke eeuw, kalender, jaar, schrikkeljaar, kwartaal, seconde, stopwatch, seizoen, decennium, eeuw, taal, millennium, tijdsaanduidingen, gisteren, jongstleden, aanstaande, spreekwoorden enz.
Bekijk de bloemlezing voor een algehele indruk.

Sommige leerlingen hebben aan woorden genoeg. Dit boek schenkt aandacht aan de beelddenkers. Er wordt visueel veel verduidelijkt.

Ook is het geheel te zien en later de onderdelen.

Geschikt voor scholen, remedial teachers en voor ouders. Klokkijken wordt geleerd in de groepen 3 t/m 6.
De aanvullende materie zoals kwartaal, schrikkeljaar is vooral voor groep 5 t/m 8.

Als er updates komen, worden die automatisch weer aan je gemaild.

Misschien heeft iemand extra aanvullingen of links naar websites e.d.
Die worden in het boek opgenomen en weer opnieuw verspreid. Zo kunnen we elkaar helpen.

Bestel direct