Honderd
procent goed
100procentgoed stapel
Lees meer
Bestel direct
Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct

 

Lezing

op zondag, 14 oktober 2012.

Een lezing van Meester Klaas? Dat kan. Over het effectief inzetten van zijn boeken, vooral over het landelijk probleem: het foutloos schrijven van de werkwoorden. En verder het gebruikmaken van de beelddenkende kwaliteiten van onze leerlingen. 

Op 5 december 2013 gafmeester Klaas een voorlichting/presentatie over zijn werkboeken aan ambulant begeleiders uit het primair en voortgezet onderwijs en het MBO uit de omstreken van Groningen.

Wilt u Klaas van der Veen uitnodigen voor een lezing?
Onderwerp: Hoe kun je effectiever de werkwoordspelling aanleren? Waarom gaat het nu zo moeilijk? Hoe kunnen we bij de spelling gebruikmaken van de beelddenkende kwaliteiten van onze jeugd?

Op 21 mei 2014 gaf hij een lezing op de bijeenkomst van Remedial Teachers in Son.