Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Haarlem - Onderwijspraktijk Haarlem (OPH) is een kleinschalige praktijk voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Wij bieden remedial teaching, bijlessen en cursussen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Samen met ouders en leerkrachten willen wij kinderen vooruit helpen.
Het pand van OPH ligt in de Planetenwijk op de hoek van de Ambachtstraat en de Planetenlaan te midden van veel scholen (meerdere basisscholen, middelbare school, naschoolse opvang). Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. We delen het pand samen met de praktijk voor Orthopedagogiek Erica Jansen en Tekenschool Kobalt (www.kobalt-haarlem.nl).