Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

West-Graftdijk en Middenbeemster - Bij ABraCaDabra help ik iedereen met leermoeilijkheden. Ik heb een ruime ervaring in het werken met kinderen, pubers en kinderen met gedragsproblemen en thuiszitters. Dankzij mijn Leren Leren trainingen kan ik een ieder (AD(H)D, ASS, Dyslexie en Beelddenken in het bijzonder) helpen om het leren te structureren. Zeer effectief bij tekstbegrip, spreekbeurten en werkstukken. Trainingen worden gegeven in kleine groepjes, er is dus optimale aandacht. Bij ABraCaDabra leer je onbegrijpelijke taal om te zetten naar je eigen toverspreuk; AbraCaDabra!