Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Elst - 'Niemand is slecht in iets, anderen zijn hooguit iets beter'

Mijn naam is Ine Geurts. Ik werk ruim 25 jaar in het onderwijs. 5 jaar geleden ben ik RT-praktijk 'de Elstar' gestart. Wekelijks begeleid ik 20-22 leerlingen op gebied van rekenen, spelling, (begrijpend) lezen en taal. Onlangs heb ik zelf een rekenproduct op de markt gebracht: de 'Grote getallenteller'. Deze is door veel leerlingen, Remedial Teachers en leerkrachten enthousiast ontvangen. Neem vrijblijvend contact op als u meer informatie wil hebben.

Groetjes Ine